Ysgol Cas-gwent

Mae Ysgol Casgwent yn lle ddirgrynol a chyffrous.  Yr ydym yn magu dysgwyr hyderus, sydd yn bobl ifanc garedig a chefnogol.  Yr ydym yn falch o fod yn ysgol sydd yng nghalon ein cymuned, ac yr ydym yn magu gwaith partneriaeith ac arweinyddiaeth disgyblion.

Mae’n prif nod yn syml; yr ydym eisiau i’r bobl ifanc i gyd yn ein hysgol i gyflawni eu gorau glas.  Yr ydym yn gwneud hyn trwy ddarparu’r profiad gorau posib i’n dysgwyr.  Yr ydym yn adnabod ein disgyblion fel unigolion, ac yn cynnig sialens a’u cefnogi nhw i fwynhau dysgu ac i fod yn llwyddiannus.

Yr ydym yn falch hefyd o’n gweithgareddau allgyrsiol.  Annogir y disgyblion i ddatblygu eu dawnau trwy ystod eang o weithgareddau er enghraifft chwaraeon, y celfyddydau, drama, cerddoriaeth, siarad cyhoeddus, cyfrifiadur a newyddiaduraeth.

Gosodir disgyblion mewn un o bedwar llys am ystod eu hamser yn yr ysgol.  Mae’r system lys yn modelu cyfrifoldeb a dinasyddiaeth weithredol trwy waith elusennol a thrwy ragleni arweinyddiaeth disgyblion.  Yr ydym yn falch bod ein disgyblion i gyd yn gadael yr ysgol i fynychu’r brifysgol, ddechrau yn y byd gwaith a hyfforddiant neu Addysg Bellach.

Edrychwn ymlaen at eich croesawi i’n cymuned ysgol.

Claire Price

Pennaeth